De Buurtbudget commissie Schothorst bestaat uit de volgende mensen:

Henk Drost (voorzitter)

Winfried Laane (secretaris/website)

 Hubert Swarts (penningmeester)

Daggett Vrede (communicatie)

Cara van der Oord (lid)