Aanvragen 2016

De verantwoording voor 2016   Aanvraagnr. Activiteit  Status  1 (S601) 4 dagexcursies per jaar  Toegekend  2 (S602) Etentje Commissie Buurtbudget 02-03-2016  Toegekend  4 Tuinpadverlichting Ogierpad   Toegekend  5 Smartlappenvestival  Afgewezen  7 Clowntjeshof...

Aanvragen 2015

Onze verantwoording over de aanvragen van 2015 Aanvraagnr. Activiteit  Status 1 Smartlappen feest  Afgewezen  2 De Heilige geest daalt neder  Afgewezen  3 Clowntjeshof  Afgewezen  4 (S502) Bewoners033  Toegekend  5 (S512) Onderzoek schothorst als vitale wijk...

Aanvragen

Hier kunt u * met een formulier een aanvraag doen of de verantwoording vinden over oude aanvragen: * Aanvragen 2016 * Aanvragen 2015 * Aanvragen 2014 * Aanvragen 2013  

Privacy

Persoonlijke gegevensWij verzamelen uw persoonlijke gegevens het verwerken van uw aanvraag en het voeren van correspondentie met u. Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken,...

Algemene voorwaarden

Disclaimer Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze...

Aanvragen 2013

Onderstaand het overzicht van afgehandelde aanvragen in 2013.     Aanvraagnr. Activiteit  Toegekend  1 Clowntjeshof op de Hof  Afgewezen  2 Pleinfeest Leeuwendalerplein  Toegekend  3 Dorpsfeest Hoogland  Toegekend  4 Jubileum viering Het Pluspuntkoor (Geen reactie op...