Aanvragen 2013

Onderstaand het overzicht van afgehandelde aanvragen in 2013.     Aanvraagnr. Activiteit  Toegekend  1 Clowntjeshof op de Hof  Afgewezen  2 Pleinfeest Leeuwendalerplein  Toegekend  3 Dorpsfeest Hoogland  Toegekend  4 Jubileum viering Het Pluspuntkoor (Geen reactie op...

‘Uit de Buurt’

Mooie verhalen maken de buurt levend! Hier komen verhalen en verslagen over de buurtactiviteiten. Heeft u een leuke activiteit, stuur een verslagje met een foto en wij plaatsen het op deze pagina. Dit ook ter inspiratie van buurtgenoten.   U kunt uw verhaal insturen...

Aanvragen 2014

Onderstaand het overzicht van afgehandelde aanvragen in 2014. Sommige activiteiten staan er 2 keer op, waarmee de commissie een voorschot heeft genomen op een te verwachten aanvraag voor  2015   Aanvraagnr. Activiteit Toegekend/afgewezen 1 standaard voor bijvoorbeeld...

Nieuwe aanvraag

Door onderstaand formulier in te vullen kunt u  een nieuwe aanvraag indienen. Het is wenselijk dat u alle velden invult OF dat u een document meestuurt met alle informatie. Deze informatie hebben wij nodig om uw aanvraag te beoordelen. Hoe vollediger u bent, hoe...
Criteria en spelregels

Criteria en spelregels

Voor het toetsen van aanvragen zijn criteria opgesteld. Een activiteit komt in aanmerking voor subsidie als de activiteit voldoet aan de volgende criteria: De activiteit richt zich op een (deel) van de wijk, heeft dus (gedeeltelijk) openbaar karakter. Er is draagvlak...