nieuwe aanvraag

Doe een nieuwe aanvraag door het formulier in te vullen

    Aanvraag buurtbudget


    Bij reservering van party-tenten moet u uiterlijk 3 weken voor het evenement contact opnemen met Hubert@buurtbudget-schothorst.nl, anders vervalt de reservering.
    De commissie besluit 4x per jaar over de ingediende aanvragen (febr-april-juni-okt).
    Aanvragen voor het lopende jaar moeten voor oktober worden ingediend.