Criteria en Spelregels

01 jun 2020

Voor het toetsen van aanvragen zijn criteria opgesteld. Een activiteit komt in aanmerking voor subsidie als de activiteit voldoet aan de volgende criteria:

 1. De activiteit richt zich op (een deel van) de wijk, heeft dus (gedeeltelijk) openbaar karakter.
 2. Er is draagvlak in de wijk of buurt.
 3. Er is een eigen bijdrage in geld en/of energie (inspanning).
 4. De activiteit bevordert de sociale cohesie en/of de leefbaarheid in de wijk of buurt.
 5. Er is geen commercieel belang voor de aanvrager.
 6. Een aanvraag moet voorzien zijn van een begroting, die duidelijk inzicht geeft in de geplande uitgaven en verwachte inkomsten.

Spelregels

 • Voor een straat- of buurtfeest dient u een melding te doen bij de gemeente. Grotere evenementen hebben een vergunning van de gemeente nodig.
 • Als u iets wil plaatsen, ophangen of aanleggen in de openbare ruimte, dan moet de gemeente de aanvraag ook beoordelen. U kunt hiervoor contact opnemen met Sonja Pouw (S.Pouw@amersfoort.nl) nadat u van ons een voorlopige toekenning heeft gehad.
 • Over het algemeen valt inrichting van de openbare ruimte, zoals speeltoestellen en fietsenrekken niet onder het buurtbudget.
 • Het inschakelen van professionals/cateraars die activiteiten organiseren die je zelf zou kunnen doen, komt niet in aanmerking voor subsidie.
 • Er mag meerdere jaren achter elkaar een aanvraag gedaan worden.
 • De kosten moeten binnen 3 weken na de activiteit gedeclareerd worden via het formulier dat u krijgt toegestuurd.
 • Een voorschot  van maximaal 75% van het toegekende bedrag is op aanvraag mogelijk.

 

Overig

Het kan tot 3 maanden duren voordat u een inhoudelijke reactie krijgt.
De commissie besluit 4x per jaar over de ingediende aanvragen (febr-april-juni-okt).

Aanvragen voor het lopende jaar moeten voor oktober worden ingediend. Daarna kunnen aanvragen niet meer behandeld worden.

De commissie kan besluiten om gemotiveerd van deze criteria af te wijken.

versie april 2024