Buurtbudgetten zijn jaarlijkse subsidies die iedere wijk bij de gemeente kan aanvragen om de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk te vergroten. Sinds 2012 kent elke Amersfoortse wijk een stichting of vereniging die verantwoordelijk is voor de herverdeling van de buurtbudgetten binnen de wijk. Iedere stichting is vrij in de aanpak om bewoners op te roepen met leuke ideeën te komen.

De Buurtbudgetcommissie  Schothorst (BBC Schothorst) beoordeelt aanvragen voor buurtbudget. Zo nodig wordt aanvullende informatie gevraagd. Bij een positief oordeel kent de BBC het uiteindelijke buurtbudget toe. Wij informeren de wijk welke keuzes we gemaakt hebben en waarom.

De BBC Schothorst is aangesloten bij de stichting BIAN (Bewonersinitiatieven Amersfoort Noord)
Via de stichting BIAN verantwoordt de BBC Schothorst de uitgaven aan de gemeente Amersfoort.

Klik HIER voor informatie over de stichting BIAN.

Overige links over Schothorst

informatie en nieuws uit Schothorst: https://inschothorst.nl/

de wijkraad https://inschothorst.nl/wijkraad-schothorst/

Indebuurt033

Indebuurt033 coördineert het welzijnswerk en vrijwilligerswerk in Amersfoort. Wij bieden ondersteuning aan inwoners die een idee hebben voor hun buurt of een activiteit willen organiseren. Ook zijn we er voor mensen die anderen willen ontmoeten, die vragen of zorgen hebben over opgroeien en opvoeden, mantelzorg, geldzaken, wonen of andere leefgebieden. Indebuurt033 geeft informatie en advies, biedt een luisterend oor en (kortdurende) ondersteuning waar nodig.

zie https://www.indebuurt033.nl/