Verslag fotoproject ‘Mijn straat’ over de Count Basiestraat

28 nov 19

Vanaf 2005 woon ik, Marjolijn van Gelder, in de Count Basiestraat van de wijk Schothorst.

 

Sinds 2016 ben ik met pensioen en kreeg ik meer tijd voor mijn grote hobby fotografie. In het najaar van 2017 kreeg ik als lid van Foto Kring Eemland de kans mee te doen met een mentoraat dat werd begeleid vanuit de landelijke Fotobond. Zo’n
mentoraat houdt in: persoonlijke begeleiding door een daarvoor opgeleide fotografiedocent (mentor) bij een fotografieproject. Als onderwerp voor mijn fotoproject koos ik ervoor om een aantal mensen in mijn straat te fotograferen en te spreken.

Het leek me leuk -nu ik meer tijd had- om ze beter te leren kennen. De bewoners heb ik er op  uitgekozen dat ze samen een redelijk betrouwbare afspiegeling vormen van wie er in mijn straat wonen. Het zijn:

  • mensen van verschillende leeftijden,
  • mannen, vrouwen,
  • alleenstaanden, gezinnen,
  • mensen met een Nederlandse achtergrond en een
    niet-Nederlandse achtergrond.

In ongeveer een vijfde van het totale aantal huizen in mijn straat heb ik aan telkens één bewoner gevraagd voor me te poseren en twee vragen te beantwoorden.

  • Wat herinner je je van waar je woonde tot je 10e jaar?
  • Wat kan je vertellen over het wonen in de Count Basiestraat?

Ik heb veel foto’s gemaakt op allerlei plekken in en om hun huis en hun verhalen kort opgetekend. Het fotoproject heeft uiteindelijk geleid tot een boekje. Heb ik de mensen beter leren kennen? Misschien een beetje. Ze hebben mijzelf en elkaar in ieder geval een inkijkje gegeven in hun levens.

Door een bijdrage uit het budget van de wijk Schothorst werd het mogelijk het boekje gratis te kunnen weggeven aan elke geïnterviewde. Dat gebeurde op 12 oktober jl. bij mij thuis en draaide uit op een gezellige buurtbijeenkomst.

Buren bedankt voor jullie geduld om te poseren, jullie mooie verhalen en jullie gastvrijheid. Buurtbudget Schothorst bedankt voor de tegemoetkoming in de kosten voor het drukken van het boek.

Marjolijn van Gelder
Count Basiestraat
vangeldermarjolijn@gmail.com

 

0 reacties