Nieuwjaarsontmoeting Schothorst 2020

06 mrt 2020

Bewoners ontmoeten bewoners

Woensdag 22 januari werd in de gastvrije Koperhorst de nieuwjaarsbijeenkomst van de wijk Schothorst gehouden. Centraal stond die avond het ‘ontmoeten’. Bewoners en professionals konden kennis maken met allerlei initiatieven van wijkbewoners van Zielhorst en Schothorst – activiteiten die gericht zijn op het verbinden van mensen. De bijeenkomst was georganiseerd door de kerngroep van de Wijkraad Schothorst.

Welkom

Een hartelijk welkom was er voor onze nieuwe gebiedsmanager, Olaf de Koning, en voor Sanja Willems, die tijdelijk onze buurtnetwerker Stephanie Niessen vervangt. Beiden kregen van Louise de Haart een exemplaar van de wijkgids Wegwijs in Schothorst en, vers van de pers, het nieuwe wijkplan
van Schothorst, Zielhorst & De Hoef. Vervolgens vertelden wijkbewoners en enkele professionals over hun activiteiten in de wijk, tijdens twee rondes, die door Anne van Gameren en Herman Vijlbrief werden gepresenteerd. Tussen de twee rondes en na afloop daarvan was er alle gelegenheid voor gezelligheid en het leggen van contacten.

Wijkmaaltijden, groene activiteiten en twee koren

De presentaties startten met de wijkmaaltijden van Kitchen Delicious, het Inloophuis en De Koperhorst. De Groene Raad bracht enthousiast de plannen voor het vergroenen van het winkelcentrum voor het voetlicht en meldde dat er twee interessante bomenwandelingen door de wijk zijn uitgezet, te downloaden via de wijkwebsite www.inschothorst.nl. Een ander inspirerend groen project is de Rozenbuurttuin. Aan de Roos van Dekamastraat is een buurttuin aan het ontstaan, op initiatief van een groep buurtbewoners. Daarna lieten het Middelpuntkoor (Zielhorst) en het koor Zingen zonder zorgen (Schothorst) zich horen.

Ontmoetingsplekken

Het Leger des Heils, Het inloophuis Schothorst en De Koperhorst zijn de plekken waar wijkbewoners voor allerlei activiteiten terecht kunnen. Een groepje jongeren vertelde over hun eigen ontmoetingsruimte So What. Ook de wijkwebsite biedt als digitaal platform veel mogelijkheden tot ‘ontmoeten’, zeker als veel mensen hun verhalen insturen. Daartoe riep de redacteur van de website, Ineke van Oosten, de aanwezigen dan ook van harte op. Ook versterking van het redactieteam is welkom.
Twee bijzondere activiteiten zijn die van de Voortburgergroep, voor vrouwen die zich meer thuis willen voelen in de Nederlandse samenleving, en van Taal Lokaal, voor mensen met vragen op het gebied van taalvaardigheid.

Wijkmobiel, Burenhulp en straatambassadeurs

De Wijkmobiel verzorgt het vervoer van deur tot deur door beide wijken. Zinvol werk, vertelde een van de 16 chauffeurs: de Wijkmobiel maakt voor
veel bewoners de wijkactiviteiten bereikbaar en als chauffeur heb je leuke gesprekken. Bij de Burenhulp Zielhorst en Schothorst kunnen bewoners terecht met hun hulpvragen én ze kunnen zich aanmelden als vrijwilliger, aldus een van de coördinatoren. Nog zo’n mooie uitdaging: straatambassadeur worden. Dit houdt in ‘oog en oor van je straat’ zijn, in te vullen op een manier die bij jou en bij je straat past.

Bewegen en gezond ouder worden

Sonny Brons, de nieuwe buurtsportcoach, liet weten dat de SRO een heel activiteitenprogramma heeft voor jong en oud. Ron Kok van de Tafeltennisgroep ’t Middelpunt bood aan mensen die in Schothorst een tafeltennisclub willen opzetten met raad en daad bij te staan. Ten slotte sprak Marja van Rooijen van de GGD over het project Gezonde Wijk. Zij gaf de aanwezigen twee vragen mee: hoe worden we op een gezonde manier ouder? En: hoe mooi zou het zijn als Schothorst de eerste rookvrije Amersfoortse wijk wordt? Bewoners die willen meedenken kunnen zich bij haar melden.

Ten slotte

Kansen genoeg dus voor mensen die een activiteit zoeken, constateerde Christien Stomphorst, die het laatste woord had. Bewoners die een activiteit willen opstarten, kunnen daarvoor subsidie aanvragen bij Indebuurt033 of bij het BuurtBudget. De bijeenkomst werd besloten met een hapje, een drankje en veel geanimeerde gesprekken. Kortom: een geslaagde avond, met veel ‘verbinding’.

0 reacties