De Turpijnplaats wordt groener!

12 dec 2019

Al lange tijd waren we aan het nadenken over een mooie afscheiding tussen de parkeerplaatsen en de speeltuin voor de kinderen. Na een gesprek met de wijkmanager kwamen we eigenlijk op een mooi idee….geen afscheiding met een metalen hek maar…..een mooie beukenhaag.

De wijk wordt er groener door en….het staat ook nog mooi! Dan nog op zoek naar budget voor de realisatie….

De wijkmanager attendeerde ons op de mogelijkheid voor buurtbudget. In de mail geklommen en we kregen een positief besluit op onze aanvraag. De uitvoering kon beginnen en i.s.m. de gemeente en SIGHT b.v. is de mooie haag inmiddels geplaatst.

Bewoners blij, kinderen kunnen nog veiliger spelen en de wijk wordt groener …..dus wat wil je nog meer!
Door een goede samenwerking met gemeente en buurtbudget Schothorst zijn we in staat gebleken om iets moois te realiseren….allen dank voor de inzet!