Wie zijn wij

Wie zijn wij

De Buurtbudget commissie Schothorst bestaat uit de volgende mensen: Henk Drost (voorzitter) Winfried Laane (secretaris/website)  Hubert Swarts (penningmeester) Daggett Vrede (communicatie) Cara van der Oord (lid)      
Criteria en spelregels

Criteria en spelregels

Voor het toetsen van aanvragen zijn criteria opgesteld. Een activiteit komt in aanmerking voor subsidie als de activiteit voldoet aan de volgende criteria: De activiteit richt zich op een (deel) van de wijk, heeft dus (gedeeltelijk) openbaar karakter. Er is draagvlak...

Nieuwe aanvraag

Door onderstaand formulier in te vullen kunt u  een nieuwe aanvraag indienen. Het is wenselijk dat u alle velden invult OF dat u een document meestuurt met alle informatie. Deze informatie hebben wij nodig om uw aanvraag te beoordelen. Hoe vollediger u bent, hoe...

Aanvragen 2014

Onderstaand het overzicht van afgehandelde aanvragen in 2014. Sommige activiteiten staan er 2 keer op, waarmee de commissie een voorschot heeft genomen op een te verwachten aanvraag voor  2015   Aanvraagnr. Activiteit Toegekend/afgewezen 1 standaard voor bijvoorbeeld...

Aanvragen 2013

Onderstaand het overzicht van afgehandelde aanvragen in 2013.     Aanvraagnr. Activiteit  Toegekend  1 Clowntjeshof op de Hof  Afgewezen  2 Pleinfeest Leeuwendalerplein  Toegekend  3 Dorpsfeest Hoogland  Toegekend  4 Jubileum viering Het Pluspuntkoor (Geen reactie op...