Algemene voorwaarden

Disclaimer Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze...

Aanvragen 2013

Onderstaand het overzicht van afgehandelde aanvragen in 2013.     Aanvraagnr. Activiteit  Toegekend  1 Clowntjeshof op de Hof  Afgewezen  2 Pleinfeest Leeuwendalerplein  Toegekend  3 Dorpsfeest Hoogland  Toegekend  4 Jubileum viering Het Pluspuntkoor (Geen reactie op...

‘Uit de Buurt’

Mooie verhalen maken de buurt levend! Hier komen verhalen en verslagen over de buurtactiviteiten. Heeft u een leuke activiteit, stuur een verslagje met een foto en wij plaatsen het op deze pagina. Dit ook ter inspiratie van buurtgenoten.   U kunt uw verhaal insturen...

Aanvragen 2014

Onderstaand het overzicht van afgehandelde aanvragen in 2014. Sommige activiteiten staan er 2 keer op, waarmee de commissie een voorschot heeft genomen op een te verwachten aanvraag voor  2015   Aanvraagnr. Activiteit Toegekend/afgewezen 1 standaard voor bijvoorbeeld...

Nieuwe aanvraag

Door onderstaand formulier in te vullen kunt u  een nieuwe aanvraag indienen. Het is wenselijk dat u alle velden invult OF dat u een document meestuurt met alle informatie. Deze informatie hebben wij nodig om uw aanvraag te beoordelen. Hoe vollediger u bent, hoe...