Voor het toetsen van aanvragen zijn criteria opgesteld. Een activiteit komt in aanmerking voor subsidie als de activiteit voldoet aan de volgende

criteria:

  1. De activiteit richt zich op een (deel) van de wijk, heeft dus (gedeeltelijk) openbaar karakter.
  2. Er is draagvlak in de wijk of buurt.
  3. Er is een eigen bijdrage in geld en/of energie
  4. De activiteit bevordert de cohesie in de wijk of buurt.
  5. Er is geen direct commercieel belang voor de aanvrager.
  6. Een aanvraag moet voorzien zijn van een begroting, die duidelijk inzicht geeft in de geplande uitgaven en verwachte inkomsten.

Spelregels:

  • Het inschakelen van professionals/cateraars die activiteiten organiseren die je zelf zou kunnen doen, komt niet in aanmerking voor subsidie.
  • Er mag meerdere jaren achter elkaar een aanvraag gedaan worden.
  • De kosten moeten binnen 3 weken na de activiteit gedeclareerd worden via het formulier dat u krijgt toegestuurd.

Over het algemeen valt inrichting van de openbare ruimte, zoals speeltoestellen en fietsenstallingen niet onder het buurtbudget.

Het kan tot 3 maanden duren voordat u een inhoudelijke reactie krijgt.
De commissie besluit 4x per jaar over de ingediende aanvragen (febr-april-juni-okt).
De commissie kan besluiten om gemotiveerd van deze criteria af te wijken.

versie oktober 2015